logo-samandehi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مراقبه چي كونگ 5 عنصر
تئوري 5 عنصر از درك باستاني جهان باستان است و از طريق تجربه با عناصر مرتبط با جهان هستي و تاثير آنها با يكديگر است. ما براي همراهي با دائوئيسم به عنوان انسان بخش جدائي ناپذيري از اين سيستم هستيم

 

  تئوري 5 عنصر از درك باستاني جهان باستان است و از طريق تجربه با عناصر مرتبط با جهان هستي و تاثير آنها با يكديگر است. ما براي همراهي با دائوئيسم به عنوان انسان بخش جدائي ناپذيري از اين سيستم هستيم اين نظريه همراه با "يين ويانگ" روش اصلي مورد استفاده در طب سنتي چيني و توضيح ارتباط ما با جهان اطرافمان است.

اين مديتشن بر پايه تمركز بر 5 عنصر (يين) ارگانهاي بدن و عناصر مربوط به آن قلب(آتش) ، طحال(زمين) ، ريه(فلز) كليه (آب) و كبد (چوب) مي باشد. عملكرد اين ارگان ها شبيه باتري است و در زماني كه آگاهي و انرژي ما با كمك جريان "چي" به آنها مي رسد باعث هماهنگي در ذهن و بدن و روح و روان مي شود.
اين را به خاطر داشته باشيد اين مديتشن از نظام طبيعي پيروي مي كند كه شروع آن با قلب است(تابستان) به دنبال آن طحال (آخر تابستان) ريه ها (پاييز) كليه (زمستان) و كبد (بهار).
مراقبه در سه چرخه انجام ميشود كه 5 عنصر چي كونگ در آن درگير هستند.


5 عنصر
چرخه اول:
 با تبديل شدن به اين عناصر و ارسال تقدير و قدرداني آگاهانه از تمام ارگان هاي بدن كه همراه با انرژي عشق است به ما اجازه مي دهد پوششي از ابر رنگي را بر روي اندام هاي خود حس كنيم. كه باعث پاكسازي آنها و از بين بردن
هيجانات و احساسات بيش از حد ما مي شود.

چرخه دوم:
قدرداني ما براي تبديل شدن به يك سنگ قيمتي است كه باعث درخشش نور از جهان هستي به اندام ها مي شود.

چرخه سوم:
كمك مي كند تا "چي" را از طريق عشق و لبخند در تمام بدن ما گسترش يابد و به تمام ارگان ها اجازه مي دهد كه با در خشندگي به جهان لبخند بزنند.

آماده سازي:
در يك موقعيت راحت بنشينيد پشت خود را صاف نگه داشته به آرامي نفس بكشيد (دم و بازدم) و به تنفس خود تمركز كنيد تا آرامش پيدا كنيد.

دوره اول:
ذهن خود را آرام و آگاهي و تمركز خود را به قلب بدهيد و تقدير و قدرداني خود را به قلب ارسال كنيد قلب نشان دهنده عنصر آتش و فصل تابستان با رنگ قرمز آتشين است احساسات و هيجانات زياد مي تواند در عملكرد قلب تاثير بگذارد. بنابراين خود را در يك ابر قرمز آتشين كه از جهان هستي به ارمغان آمده تصور كنيد و اجازه دهيد اين انرژي هيجانات و احساسات زيادي را كه در قلب ذخيره شده پاك كند.
بعد آگاهي خود را به طحال ببريد ، در كنار قلب ، سمت چب بدن ، زير قفسه سينه و ازآن تقدير و قدرداني كنيد، طحال نشان دهنده عنصر زمين و در اواخر تابستان و رنگ آن طلايي/زرد است. احساس نگراني در عملكرد طحال اثر مي گذارد . خود را در يك ابر زرد طلايي كه از جهان هستي آمده تصور كنيد و اجازه دهيد تمام طحال را بپوشاند و نگراني هاي ذخيره شده را پاكسازي كند و باعث سلامتي اين اندام شود.
بعد آگاهي خود را به ريه ها ببريد. تقدير و قدرداني خود را به آن ارسال كنيد ريه ها نشان دهنده عنصر فلر فصل پاييز و رنگ آن نقره ايي سفيد است احساس غم و اندوه مي تواند در عملكرد آن اثر بگذارد.
با رنگ نقره اي سفيد كه از جهان هستي گرفته ايد تمام ريه ها را پر كنيد تا به كمك آن غم و اندوه ذخيره شد پاكسازي شود.
بعد آگاهي خود را به كليه ها ببريد. تقدير و قدرداني خود را به آن ارسال كنيد. كليه ها نشان دهنده عنصر آب و فصل زمستان در رنگ آبي  اقيانوسي است. احساس ترس و وحشت مي تواند در عملكرد آن اثر بگذارد. خود را در ابر آبي اقيانوس غرق كنيد و اجازه دهيد تمام كليه ها را در بگيرد تا ترس و وحشت ذخيره شده را درآن پاك كند.
بعد آگاهي خود را به كبد ببريد تقدير و قدرداني خود را بهآن ارسال كنيد كبد نشان دهنده عنصر چوب در فصل بهار و رنگ آن سبز تيره شبيه جنگل هاي رو به رشد است احساس خشم بر عملكرد كبد اثر مي گذارد رنگ سبز را به كل كبد بفرستيد تا خشم هاي ذخيره شده را پاكسازي مند.

دوره دوم:
با همه عشق و قدرداني ما قلب آتشين قرمز تبديل به سنگ گرانبهائي شده كه درخشش نور از جهان در آن پيدا است.
 طحال تبديل شده به سنگ قيمتي زرد/طلايي كه باعث  درخشش نور از جهان هستي بر آن شده است.
 كليه تبديل شده به سنگ آبي گرانبهائي كه سرچشمه از عشق و قدرداني ما به آن است.
ريه ها تبديل شده به سنگ سفيد و نقره ايي گرانبهائي كه نور آن باعث گشاده شدن قفسه سينه مي شود.
كبد ما تبديل شده به سنگ قيمتي سبز رنگي كه نوري درخشان دارد.
براي كمك به آرامش بدن و ارگان هاي داخلي آن بايد آنرا غرق در نور درخشان عشق و تشكر بكنيم كه همه اين انرژي ها مانند گنج گرانبهائي در بدن ما موجب آرامش و پاكسازي ذهن و جسم ما مي شود.

دوره سوم:
با مهرباني و عشق همراه با لبخند و دوست داشتن كائنات ما شاهد لبخند زدن همه ارگانهاي بدن مي شويم كه خود موجب باز شدن كانال هاي انرژي در بدن و به ارمغان آوردن سلامتي و سر زندگي مي شود.
تمام كردن مراقبه:
كف دو دست را بهم بماليد تا گرم شود و انرژي از عشق و محبت و شفاء را از طريق گذاشتن آنها بر روي قلب انتقال مي دهيم بعد از چند دقيقه كف دست ها را بر روي طحال و بعد ريه ها و كليه ها و كبد مي گذاريم و در آخر دو دست را روي دان تين مركز انرژي (زير ناف) مي گذاريم و اجازه مي دهيم انرژي هاي كسب شده را ذخيره كنيم و به بدن استراحت مي دهيم.


ترجمه: رضاعابدين پور
www.taiji

 

 

برای مشاهده 108 حرکت  تای چی روی لینک زیر کلیک کنید. 

 

108 حرکت تای چی

 

برای دریافت فایل ویدئوئی درمان دیابت با تای چی روی لینک زیر کلیک کنید. 

 

ویدئوهای درمانی تای چی

 


نظرات کاربران

 • نام کامل :
 • آدرس ایمیل :
 • متن نظر :
 • کد امنیتی :
 • نمایش یک کد امنیتی جدید کد امنیتی
 •